Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

„A család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátása a változó jogszabályi környezetben” – szakmai műhely Zala megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével

A „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala” megyében pályázat megvalósításának újabb állomása volt konzorciumi partnerünk, a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében 2022. március 23. napján Zalaegerszegen lebonyolított szakmai műhely. 

A műhelyen résztvevők megismerhették a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet területi szakmatámogatási rendszer kialakítására vonatkozó elképzelését és a Vas és Zala megyében szakmatámogatási megbízatást kapott konzorciumunk tagjait.

Ezt követően a program a lezárult EFOP-1.9.4-VEKOP-16 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” projektben hálózati szakértőként, és jelen pályázatban is szakmai megvalósítóként közreműködő Tóth Zsuzsanna előadásával folytatódott.

A szakember előadásának „A gyermekjóléti alapellátást érintő struktúraváltástól a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer bevezetéséig” címet adta. Így az előadás magában foglalta a gyermekjóléti alapellátást érintő 2016-os struktúra váltással – a gyermekjóléti központok kialakulásával – kapcsolatos jogalkotói elképzeléseket, a struktúraváltás évében kiadott útmutatók, protokollok, egyéb segédletek számbavételét, és kitért azokra a szakmai kérdésekre, amelyek a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a család- és gyermekjóléti központok közötti feladatmegosztás gyakorlata során vitát váltott ki a szakemberek körében.

A találkozó műhelybeszélgetés részében a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai összefoglalták a struktúraváltást követő évek során szerzett tapasztalataikat a feladatmegosztásról, a szakemberek megosztották egymással a bevált – gyermekjóléti központokkal közösen kialakított – gyakorlataikat, és a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer működésével kapcsolatosan szerzett felhasználói tapasztalatokat.

Related Post

Célok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámolóCélok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámoló

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Domb Otthon Zalaapáti a TSZR2021 programban megvalósuló szakmai műhelyére a támogatott lakhatást igénybe vevők közvetlen segítését, támogatását ellátó szakembereket várta február 27-én. A szakmai műhely szakértője Ódor Richárd intézményvezető, a „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében” pályázat szakmai vezetője volt. ...

„A tartós bentlakásos intézmények aktuális kérdései, jövőképe”- szakmai műhelymunka„A tartós bentlakásos intézmények aktuális kérdései, jövőképe”- szakmai műhelymunka

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. június 14. napján az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti. A szakmai műhely helyszíne a Szentgotthárdi Szakosított Otthon volt. A szakmai műhelymunka ...

Konfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámolóKonfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámoló

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. november 30. napján várta telephelyére a Vas vármegyében alapszolgáltatást – idősek ellátását – nyújtó szolgáltatókat. A műhely szakértője, Székely Klára életmód tanácsadó terapeuta előadásának kiindulópontja az időskori konfliktusok okainak sorba rendezése volt, amely keretet adott ahhoz is, hogy mind a családtagok, ...