Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

A fókuszban az egyéni gondozási tervek – műhelybeszámoló

A fókuszban az egyéni gondozási tervek – műhelybeszámoló

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti szakmai műhelyének a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye biztosította a helyszínt.

A szakmai műhely szakértője Ráczné Németh Teodóra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat – dunántúli Regionális Központ regionális szakmai vezetője volt.

A szakértő előadásában az egyéni gondozási tervek készítésének jogszabályi hátteréről, a terv készítésének folyamatáról, a terv és más dokumentumok összefüggéseiről, valamint az ellátáshoz kapcsolódó dokumentáció jellemzőiről beszélt.

Előadásában hangsúlyozta, hogy a gondozási tervnek egyénre szabottan kell tartalmaznia az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. Az egyéni gondozási tervben határidők, felelősök is feltüntethetőek, a dokumentum a szolgáltató számára leghatékonyabb formára szabható. Felhívta a figyelmet a team-munkában történő készítésre, amely az elfogadást, értelmezést is támogatja.

Az egyéni gondozási terv részletességének jelentősége abban látta, hogy belőle minden érintett szereplő pontosan, rögzítetten és jól körül határoltan tudhatja, hogy mi a feladata, meddig kell elvégeznie – segíti, támogatja a napi munkavégzést.

Ajánlotta a tervben rögzített feladatoknál az intézmény lehetőségeinek figyelembevételét, és annak megfelelően vállalni a szolgáltatások biztosítását. Fontos, hogy a tervek áttekinthetőek, rendezettek legyenek külső szemlélő számára is.

A műhely vendégei kötetlenül beszélgettek az információcsere intézményükben kialakított módjairól, eszközeiről is.  A beszélgetés felszínre hozta annak a kérdését, hogy mennyire fontos az igénybe vevő bizalma a szakember iránt, hogy ez hatással van az információáramlásra, és hogy elengedhetetlen a szakemberek kooperációja e területen is. Fontos kérdés az írásban történő kommunikáció minősége: szakmaisága szintje, valamint a rögzített tartalom.

Ezzel összefüggésben dolgozták fel a szakemberek a műhelyen azt a kérdést, hogy milyen gyakran módosítják az egyéni gondozási tervet, mit minősítenek jelentőséggel bíró változásnak az igénybe vevők esetében?

A szakértő a műhelyen a jó szolgáltatásszervezés és működés feltételét foglalta össze: ez az intézményi dokumentumok és a szakmai, valamint egyéb dokumentumok összhangja.

Az előadás utolsó harmadában a műhelyvezető a jó szakmai dokumentáció ismérveit tekintette át, és, hogy ennek megvalósítása a gyakorlatban mit jelent, hogyan érhető el?

A szakmai műhely második felében a szakemberek kiscsoportban esetet dolgoztak fel, és a műhelymunka zárásaként a szakértő moderálásával a csoportmunka tanúságait gyűjtötték össze.

Köszönjük a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye intézményvezetőjének a műhelyünk befogadását, vendégeinknek a részvételt, aktivitást, szakértőnknek a színvonalas, tanulságos és gyakorlatias ismeretátadást.

Dr. Buzuné Farkas Ildikó

módszertani munkatárs

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti

Related Post

Célok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámolóCélok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámoló

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Domb Otthon Zalaapáti a TSZR2021 programban megvalósuló szakmai műhelyére a támogatott lakhatást igénybe vevők közvetlen segítését, támogatását ellátó szakembereket várta február 27-én. A szakmai műhely szakértője Ódor Richárd intézményvezető, a „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében” pályázat szakmai vezetője volt. ...

Támogatott lakhatás jelene, jövője és kérdései – szakmai műhely a Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében pályázat keretébenTámogatott lakhatás jelene, jövője és kérdései – szakmai műhely a Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében pályázat keretében

A Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény a „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében” pályázat keretében 2022. január 13. napján Búcsúszentlászlón tartotta szakmai műhelyét a támogatott lakhatásban érintett Vas és Zala megyei szolgáltatóknak. A műhelyen részt vett a Levendel László Otthon, a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ, a ...

Krízisidőszakot záró szakmai nap SzombathelyenKrízisidőszakot záró szakmai nap Szombathelyen

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza Veszprém szakmatámogató munkatársa közös szervezésében valósult meg a TSZR2021 programban - a Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyei Szakmatámogatási Központ és a Vas és Zala vármegyei Területi Szakmatámogatási Rendszer együttműködésében - a téli krízisidőszakot lezáró szakmai nap Szombathelyen. ...