Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

„A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerrel (GYVR) kapcsolatban szerzett tapasztalatok” – szakmai műhely Vas megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. március 25. napján Szombathelyen bonyolította le szakmai műhelyét a Vas megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével.

A szakmai műhely a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet területi szakmatámogatási rendszer kialakítására vonatkozó elképzeléséről szóló tájékoztatással és a Vas és Zala megyében szakmatámogatási megbízatást kapott konzorcium tagjainak bemutatásával kezdődött.

Majd folytatódott a lezárult EFOP-1.9.4-VEKOP-16 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” projektben dolgozott hálózati szakértő, Kránitzné Réthy Anna előadásával a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer bevezetésének előzményeiről, a fejlesztés hátteréről, az informatikai rendszer bevezetésével kapcsolatos jogalkotói elvárásokról és a rendszer gyakorlatban várható előnyeiről.

A szakmai műhely fórumbeszélgetés részében a szervező – megvalósítás alatt álló pályázatban szakmatámogatási feladatokat ellátó – munkatársa, Somlai Nikoletta közreműködésével a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai sorra vették az informatikai rendszer használata során felmerült problémákat. A szakemberek aktív részvételének köszönhetően a műhelyen egyes problémákra megoldások születtek.

A műhely tapasztalata, hogy a szakmatámogatási feladat a témában nem merült ki egyetlen találkozással, folytatódni fog a közös munka.

Related Post

Konfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámolóKonfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámoló

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. november 30. napján várta telephelyére a Vas vármegyében alapszolgáltatást – idősek ellátását – nyújtó szolgáltatókat. A műhely szakértője, Székely Klára életmód tanácsadó terapeuta előadásának kiindulópontja az időskori konfliktusok okainak sorba rendezése volt, amely keretet adott ahhoz is, hogy mind a családtagok, ...