Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

„A tartós bentlakásos intézmények aktuális kérdései, jövőképe”- szakmai műhelymunka

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok
ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. június 14. napján az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti. A szakmai műhely helyszíne a
Szentgotthárdi Szakosított Otthon volt.
A szakmai műhelymunka iránt érdeklődők a Vas és Zala megyében fogyatékos személyek,
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmények
közül kerültek ki.
A program a területi szakmatámogatási rendszerről szóló tájékoztatással és a Vas és Zala megyében
szakmatámogatási megbízatást kapott konzorcium tagjainak a bemutatásával kezdődött.
A szakmai műhely felkért szakértője Bódy Éva, az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete elnökségi
tagja volt, aki a TSZR2021 programban életre hívott Pszichiátriai országos munkacsoport vezetését is
ellátja.
A műhely célja volt, hogy más nézőpontba helyezze az ellátórendszer működésének nehézségeit,
problémáit, annak érdekében, hogy a feszültségi pontok oldódhassanak, és ezáltal új perspektívák
kialakítására legyen lehetőség a gyakorlati működés során előkerülő, leginkább dilemmát jelentő
kihívások megválaszolásában.
A szociális szakemberek a szakértő moderálásával sorra vették az erősségeiket és a működést
akadályozó tényezőket, illetve a közöttük lévő térben próbáltak azonosítani szolgáltatási elemekkel
beavatkozási pontokat: a rutinszerűen alkalmazottak helyett újszerű válaszokat adni a nehézségekre.
A műhely záró részében a szakértő kisfilmen keresztül mutatta be a részt vevőknek a szombathelyi
digitalizációs központot, és a szakemberek figyelmébe ajánlott egy magyar nyelven is elérhető
applikációt, amely nagy segítséget nyújthat a kommunikációjukban, beszédükben tartósan, vagy
átmenetileg akadályozott személyeknek gondolataik, érzéseik kifejezésében.

Related Post

Szakmai műhelymunka család- és gyermekjóléti szolgáltatás témábanSzakmai műhelymunka család- és gyermekjóléti szolgáltatás témában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. október 26. napján a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ. ...

Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámolóAz Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámoló

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. december 4-én a Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartotta műhelyét. A szakmai találkozóra fogyatékos személyek nappali ellátását, támogató szolgáltatást nyújtó Vas és Zala vármegyei szolgáltatók munkatársait és a két vármegye ...

Rendezvénybeszámoló a Vas és Zala megyei területi módszertan szakmai műhelyeirőlRendezvénybeszámoló a Vas és Zala megyei területi módszertan szakmai műhelyeiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyeit novemberben és decemberben a Vas és Zala megyei területi módszertan. ...