Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Beszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeiről

Beszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeiről

A falu- és tanyagondnokoknak, fenntartóiknak meghirdetett műhelyeinket a Vasvár Népfőiskola és Zalaszentlászló önkormányzata Makovecz Faluháza fogadta be.

A szakmai találkozón vendégeink voltak a Vas és Zala vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály munkatársai is.

A műhelyek elsősorban a tapasztalatcserét, másodsorban az ismeretek megosztását szolgálták, és interaktív jellegükből fakadóan a véleménycserét is lehetővé tették.

A vasvári találkozón összefoglalót hallhattunk a Kormányhivatal munkatársainak ellenőrzési tapasztalatairól, valamint hasznos, megszívlelendő tanácsokat kaptunk, és valamennyi résztvevővel közösen gondolkodtunk a felmerült kérdések, problémák lehetséges megoldásain.

Előadásuk elején bemutatták azokat a jogszabályokat, amelyek a működési engedélyek kiadására vonatkoztak, hangsúlyozták, hogy a működési feltételek jogszabályszerű biztosítása az állami finanszírozás feltétele. Hangsúlyozták jó tapasztalataikat: a fenntartókkal, szolgáltatókkal kialakult jó kapcsolatot, együttműködést.

A kormányhivatal munkatársai érintettek a szolgáltatás szakmai programjával, a gépjárműhasználattal, a tevékenységnapló vezetésével, a szolgáltatás szervezésével, a tanya- és falugondnokok továbbképzésével kapcsolatos kérdéseket. Kitértek a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok változása esetén szükséges teendőkre.

Az előadásokat követő kötetlen beszélgetésen vélemények, problémák és jó tapasztalatok is felszínre kerültek a résztvevők részéről.

Számos konkrét esetre vonatkozó kérdés is felmerült a gyakorlatból, néhány közülük:

  • hogyan alakítják a szolgáltatást a helyi közösség szükségletei, a lakosság összetétele, a szolgáltatásról való elképzelése?
  • hogyan gyarapodnak a szolgáltatók feladatai, és ezt hogyan tudják összhangba hozni a meglévő kapacitásokkal?
  • mikor válik kényelmi szolgáltatássá a tanya- és falugondnoki szolgáltatás?
  • milyen megoldások lehetségesek a gépjármű tartós meghibásodása esetén?

A zalaszentlászlói műhelyen vendégünk volt a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa is, aki előadásában arra helyezte a hangsúlyt, hogyan lehet jól és a jogszabályok betartásával működtetni a szolgáltatást.

Kiemelte a jó szakmai program jellemzőit: nem sablonos, a helyi szükségletekre reagál, követi a jogszabályi változásokat, és a településen megjelenő változásra is reagál. Javasolta a szakmai programok rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát. A „jó” szolgáltatás szervezéséhez hangsúlyozta a szükségletfelmérésen alapuló szolgáltatástervezés fontosságát, amelyhez a településen megjelenő szükségletekről, azok változásáról információval szolgálhat a tanya- és falugondnok, illetve a településen élők jelzései.  A műhelybeszélgetése aktívan bekapcsolódó Zala vármegyei Kormányhivatal munkatársainak egyetértésével is összegezve elmondhatjuk, hogy a szolgáltatás tervezése, a helyi szabályozás, a szakmai program frissítése, a vonatkozó jogszabályok betartása, a nyilvánosság, a tájékoztatás és az együttműködések, a párbeszéd folyamatos fenntartása egy jól és kiszámíthatóan működő falugondnoki szolgáltatást biztosít az ott élők, a falugondnok és a fenntartó számára egyaránt.

Köszönjük programjaink befogadását.

Köszönjük a Kormányhivatalok munkatársainak, hogy megtisztelték jelenlétükkel találkozóinkat, nyitottságukat a kötetlen beszélgetések során, értékes tapasztalataik, véleményük megosztását.

Köszönjük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóság stratégiai munkatársának lendületes előadását, a szakterületen felhalmozott, kivételes tudása megosztását.

Szeder-Kummer Mária

Zalai Falvakért Egyesület

elnök, módszertani munkatárs és szakértő

Related Post

Foglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál SzombathelyenFoglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál Szombathelyen

Az ESŐEMBERKE ALAPÍTVÁNY a Vas vármegyei autistákért, az autizmussal érintett családokért dolgozik huszonöt éve. Alapítványunk célja az autizmussal érintettek és családjaik támogatása. Az évek során az Alapítvány az autizmussal érintettek és családjuk számára számos szülőtréninget, előadásokat, szülőklubot rendezett és segítette az iskolai autista csoportokat. Az alapítvány két intézményt működtet Szombathelyen: a ...

Beszámoló szakmai műhelyről – március 21.Beszámoló szakmai műhelyről – március 21.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc intézménye 2024. március 21. napján bonyolította le szakmai műhelyét, amelynek célja volt a szolgáltatást igénybe vevők ellátásával kapcsolatos szemléletváltás támogatása a személyközpontú fejlesztés, tervezés módszertanának megismertetésén keresztül. ...

„A család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátása a változó jogszabályi környezetben” – szakmai műhely Zala megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével„A család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátása a változó jogszabályi környezetben” – szakmai műhely Zala megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével

A „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala” megyében pályázat megvalósításának újabb állomása volt konzorciumi partnerünk, a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében 2022. március 23. napján Zalaegerszegen lebonyolított szakmai műhely. A műhelyen résztvevők megismerhették a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet területi szakmatámogatási rendszer kialakítására vonatkozó elképzelését és a ...