Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Beszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeiről

Beszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeiről

A falu- és tanyagondnokoknak, fenntartóiknak meghirdetett műhelyeinket a Vasvár Népfőiskola és Zalaszentlászló önkormányzata Makovecz Faluháza fogadta be.

A szakmai találkozón vendégeink voltak a Vas és Zala vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály munkatársai is.

A műhelyek elsősorban a tapasztalatcserét, másodsorban az ismeretek megosztását szolgálták, és interaktív jellegükből fakadóan a véleménycserét is lehetővé tették.

A vasvári találkozón összefoglalót hallhattunk a Kormányhivatal munkatársainak ellenőrzési tapasztalatairól, valamint hasznos, megszívlelendő tanácsokat kaptunk, és valamennyi résztvevővel közösen gondolkodtunk a felmerült kérdések, problémák lehetséges megoldásain.

Előadásuk elején bemutatták azokat a jogszabályokat, amelyek a működési engedélyek kiadására vonatkoztak, hangsúlyozták, hogy a működési feltételek jogszabályszerű biztosítása az állami finanszírozás feltétele. Hangsúlyozták jó tapasztalataikat: a fenntartókkal, szolgáltatókkal kialakult jó kapcsolatot, együttműködést.

A kormányhivatal munkatársai érintettek a szolgáltatás szakmai programjával, a gépjárműhasználattal, a tevékenységnapló vezetésével, a szolgáltatás szervezésével, a tanya- és falugondnokok továbbképzésével kapcsolatos kérdéseket. Kitértek a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok változása esetén szükséges teendőkre.

Az előadásokat követő kötetlen beszélgetésen vélemények, problémák és jó tapasztalatok is felszínre kerültek a résztvevők részéről.

Számos konkrét esetre vonatkozó kérdés is felmerült a gyakorlatból, néhány közülük:

  • hogyan alakítják a szolgáltatást a helyi közösség szükségletei, a lakosság összetétele, a szolgáltatásról való elképzelése?
  • hogyan gyarapodnak a szolgáltatók feladatai, és ezt hogyan tudják összhangba hozni a meglévő kapacitásokkal?
  • mikor válik kényelmi szolgáltatássá a tanya- és falugondnoki szolgáltatás?
  • milyen megoldások lehetségesek a gépjármű tartós meghibásodása esetén?

A zalaszentlászlói műhelyen vendégünk volt a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa is, aki előadásában arra helyezte a hangsúlyt, hogyan lehet jól és a jogszabályok betartásával működtetni a szolgáltatást.

Kiemelte a jó szakmai program jellemzőit: nem sablonos, a helyi szükségletekre reagál, követi a jogszabályi változásokat, és a településen megjelenő változásra is reagál. Javasolta a szakmai programok rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát. A „jó” szolgáltatás szervezéséhez hangsúlyozta a szükségletfelmérésen alapuló szolgáltatástervezés fontosságát, amelyhez a településen megjelenő szükségletekről, azok változásáról információval szolgálhat a tanya- és falugondnok, illetve a településen élők jelzései.  A műhelybeszélgetése aktívan bekapcsolódó Zala vármegyei Kormányhivatal munkatársainak egyetértésével is összegezve elmondhatjuk, hogy a szolgáltatás tervezése, a helyi szabályozás, a szakmai program frissítése, a vonatkozó jogszabályok betartása, a nyilvánosság, a tájékoztatás és az együttműködések, a párbeszéd folyamatos fenntartása egy jól és kiszámíthatóan működő falugondnoki szolgáltatást biztosít az ott élők, a falugondnok és a fenntartó számára egyaránt.

Köszönjük programjaink befogadását.

Köszönjük a Kormányhivatalok munkatársainak, hogy megtisztelték jelenlétükkel találkozóinkat, nyitottságukat a kötetlen beszélgetések során, értékes tapasztalataik, véleményük megosztását.

Köszönjük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóság stratégiai munkatársának lendületes előadását, a szakterületen felhalmozott, kivételes tudása megosztását.

Szeder-Kummer Mária

Zalai Falvakért Egyesület

elnök, módszertani munkatárs és szakértő

Related Post

Célok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámolóCélok és lehetőségek a támogatott lakhatásban – műhelybeszámoló

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Domb Otthon Zalaapáti a TSZR2021 programban megvalósuló szakmai műhelyére a támogatott lakhatást igénybe vevők közvetlen segítését, támogatását ellátó szakembereket várta február 27-én. A szakmai műhely szakértője Ódor Richárd intézményvezető, a „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében” pályázat szakmai vezetője volt. ...

Szenvednek és szenvedtetnek – ADHD szakmai napSzenvednek és szenvedtetnek – ADHD szakmai nap

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmatámogató munkatársa, Tóth Zsuzsanna által szervezett szakmai nap témája az érintett szakemberek részéről is folyamatos tanulást kívánó figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar volt. A rendezvény vendégei a jelenséget és kezelését öt aspektusból, interdiszciplináris megközelítésben láthatták: pszichiátriai-pszichológiai, rendszerterápiás és kiegészítő terápiás, pedagógiai és gyógypedagógiai, szociális és művészetterápiás tárgyú előadásokat hallhattak. A szakmai ...

Foglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál SzombathelyenFoglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál Szombathelyen

Az ESŐEMBERKE ALAPÍTVÁNY a Vas vármegyei autistákért, az autizmussal érintett családokért dolgozik huszonöt éve. Alapítványunk célja az autizmussal érintettek és családjaik támogatása. Az évek során az Alapítvány az autizmussal érintettek és családjuk számára számos szülőtréninget, előadásokat, szülőklubot rendezett és segítette az iskolai autista csoportokat. Az alapítvány két intézményt működtet Szombathelyen: a ...