Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Beszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozóról

Beszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozóról

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, Addiktológiai és Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő Tanácstermében került sor 2023. december 14-én az egészségügyi

ellátórendszer és a szociális ellátórendszer szakembereinek szakmai találkozójára.

A TSZR2021 program keretein belül számos szakmai eseményt bonyolított le Konzorciumunk, de ez volt az első találkozó, ahol a két ellátórendszer érintett szereplőit vártuk programunkra.

A találkozóval célunk az volt, hogy az egészségügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását végző szereplői szélesebb körben találkozzanak, a közös szakmai munkával kapcsolatos tapasztalataikat megosszák egymással és a jövőre nézve ajánlásokat fogalmazzanak meg a hatékony, az ellátásokat igénybe vevők érdekeit támogató együttműködés lehetséges módjaira vonatkozóan.

A találkozóra szóló felkérésünket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház és a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház munkatársai fogadták el.

A találkozón a kórházak és a Zala vármegyei szolgáltatók szakemberei az ellátásaik kompetenciahatárairól, lehetőségeiről, céljairól tájékoztatta egymást. Érintve mindkét oldalon a nehézségeket és azokat a kérdéseket, helyzeteket, amelyeket első alkalommal szükségesnek tartottak jelezni a tekintetben, hogy hogyan látják egymás szolgáltatásait, működését a gyakorlatban?

A találkozón szó esett a kórházi osztályakra történő beutalásról a bent-tartózkodás kérdéséről, a kórházi szociális munkás szerepéről és a mindkét felet érintő nehézségről, amelyet az ellátottak, betegek családi kapcsolataiknak, természetes támaszaiknak hiánya okoz.

Az alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek a hatékony együttműködés elsődleges kritériumaként fogalmazták meg a jelzőrendszeri tagok időben történő jelzését feléjük az ellátásaikra rászorulókról.

A műhely bentlakásos intézményekből érkező vendégei a lakóközösségükbe történő beillesztés, beilleszkedés nehézségeit ismertették, az egészségügyi szakemberek és a szociális szakemberek közötti információáramlás problémáit vetették fel, és az egyre romló egészségi állapottal érkező igénybe vevők ápolásával kapcsolatos terheket tárták fel, amelyek kezelése nem tartozik a szociális ellátórendszer kompetenciájába, így a feltételek sem biztosítottak a megoldásukra.

A családi kapcsolatok támogatása, megerősítése érdekében a találkozón javaslat fogalmazódott meg a család – és gyermekjóléti szolgálatok megkeresésére, bevonására.

A találkozó záróbeszélgetésében a jelenlévők a gondnokság alá helyezéssel és a támogatott döntéshozatallal, mint jogintézményekkel kapcsolatos véleményüket fejtették ki.

A műhelybeszélgetés végső és legfőbb konklúziójaként az egészségügyi és a szociális szakemberek személyes kapcsolatfelvételének, a személyes kapcsolattartásnak, és a két ellátórendszer kölcsönös, részletekbe menő ismeretének szükségességét vonták le a szakemberek.

Köszönjük a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórháznak a találkozó befogadását, a kórházak és a szociális szolgáltatók szakembereinek meghívásunk elfogadását. Köszönjük mindkét fél munkatársainak aktivitását és értékes hozzászólását, amely a következő találkozóra is iránymutatásul szolgál.

Dr. Buzuné Farkas Ildikó

módszertani munkatárs

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti

Related Post

A hatékony vezetői kommunikáció – műhelybeszámolóA hatékony vezetői kommunikáció – műhelybeszámoló

Az MMSZ Egyesület Gondviselés Háza - Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc intézmény szervezésében lebonyolított műhelymunka iránt érdeklődők a Vas és Zala vármegyében működő tartós bentlakást nyújtó intézmények vezetői közül kerültek ki. A műhely célja volt, hogy elősegítse, támogassa a megfelelő kommunikációs stílus kialakítását, rávilágítson a vezetői kommunikációs hibákra és tudatosítsa, hogy a ...

Beszámoló a Vas és Zala vármegyei területi módszertan szakmai műhelyeirőlBeszámoló a Vas és Zala vármegyei területi módszertan szakmai műhelyeiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyeit a Vas és Zala vármegyei területi módszertan. ...

Konfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámolóKonfliktusok kezelése az időskorú személyekkel és hozzátartozóikkal folytatott segítő tevékenység során – műhelybeszámoló

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. november 30. napján várta telephelyére a Vas vármegyében alapszolgáltatást – idősek ellátását – nyújtó szolgáltatókat. A műhely szakértője, Székely Klára életmód tanácsadó terapeuta előadásának kiindulópontja az időskori konfliktusok okainak sorba rendezése volt, amely keretet adott ahhoz is, hogy mind a családtagok, ...