Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Felmérés Vas és Zala vármegye ellátórendszeréről

Konzorciumunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, területi szakmatámogatási rendszer létrehozását célzó pályázatra benyújtott szakmai tervében vállalta, hogy Vas és Zala vármegye ellátórendszerének sajátosságairól információt gyűjt és az információkat összesíti, értékeli.

Az adatgyűjtést szolgáló online kérdőívünket a szolgáltatók 2022. április hónapban kapták meg. Az első körös adatfelvételt egy újabb felkérés követte 2022. május hónapban a felmérésben való részvételi arány növelése érdekében.

Kérdőívünk kérdései a szolgáltatások általános működési feltételeinek, a működés nehézségeinek, a szolgáltatók szolgáltatás nyújtását meghatározó szabályozókkal, a működés gyakorlatát támogató dokumentumokkal kapcsolatos véleményének, a szakmai támogatás elérését célzó szokásaiknak és a szakmatámogatási igényeiknek a megismerésére irányultak.

A kérdőív a szolgáltatások általános működési feltételei közül a szolgáltatás bejegyzésének időbeli hatályára, az ideiglenes és a határozott időre szóló működési engedély okára, a szolgáltatás személyi feltételeire, a személyi feltételek biztosításával kapcsolatos nehézségekre – szakemberhiány, fluktuáció, szakképzettség hiánya -, és a szolgáltatás kihasználtságára kérdezett rá.

A kutatásnak fontos szerepet szánt a Konzorcium a szakmatámogatási megbízatás gyakorlati megvalósításának szervezésében. A beérkezett válaszokból a két vármegye szolgáltatóinak a jogi szabályozás, a szakmai munkát támogató ajánlások naprakészségével, a szakmai műhelyek hasznosságával, szükségességével kapcsolatos véleményét kívánta megismerni. Fontosnak láttuk feltérképezni, hogy a szolgáltatók milyen módszereket választanak a napi működés során a szakmai nehézségeik megoldására, és ezen belül mennyien részesítik előnyben az azonos szolgáltatást nyújtóval való közös gondolkodást. A kérdőívben több lehetőség közül választhatott a kitöltő annak közlésére, hogy mit vár el leginkább a módszertantól.

A kérdőív utolsó kérdéseiben a kutatásban közreműködő a szolgáltatását érintően saját válaszként fejthette ki véleményét arról, hogy mit tart erősségének, gyengeségének és milyen lehetőséget lát szolgáltatása fejlesztésére.

Köszönjük közreműködésüket a kutatásunk megvalósulásában.

A kutatásunk eredményéről szóló beszámoló ide kattintva érhető el.

Related Post

Beszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozórólBeszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozóról

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, Addiktológiai és Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő Tanácstermében került sor 2023. december 14-én az egészségügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer szakembereinek szakmai találkozójára. A TSZR2021 program keretein belül számos szakmai eseményt bonyolított le Konzorciumunk, de ez volt az első találkozó, ahol a két ellátórendszer érintett szereplőit vártuk ...

Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámolóAz Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámoló

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. december 4-én a Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartotta műhelyét. A szakmai találkozóra fogyatékos személyek nappali ellátását, támogató szolgáltatást nyújtó Vas és Zala vármegyei szolgáltatók munkatársait és a két vármegye ...

Beszámoló szakmai műhelyről – március 21.Beszámoló szakmai műhelyről – március 21.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc intézménye 2024. március 21. napján bonyolította le szakmai műhelyét, amelynek célja volt a szolgáltatást igénybe vevők ellátásával kapcsolatos szemléletváltás támogatása a személyközpontú fejlesztés, tervezés módszertanának megismertetésén keresztül. ...