Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

A SZEMÉLYKÖZPONTÚ FEJLESZTÉS – MŰHELYBESZÁMOLÓ

A személyközpontú fejlesztés – műhelybeszámoló

2023. szeptember 28-án az MMSZ Egyesület Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc adott otthont a fogyatékkal élők számára bentlakásos ellátást nyújtó szolgáltatóknak meghirdetett „Fejlesztési tervek személyközpontú megközelítése” című szakmai műhelynek.

A szakmai műhelymunka iránt érdeklődők a Vas és Zala vármegyében intézmények munkatársai közül kerültek ki.

A találkozó célja volt, a szolgáltatást igénybevevők ellátásával kapcsolatosan szemléletváltást kezdeményezzünk, fókuszba helyezve a személyközpontú tervezést.

A műhely szakértője Koncz Hédy, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Országos Módszertani Munkacsoport módszertani munkatársa volt. A szakember előadásában hangsúlyosan jelenítette meg a fogyatékos személyek ellátásával kapcsolatos szemléletváltás fontosságát. A személyközpontú tervezés elméleti hátterének bemutatását követően annak módszertanát ismertette, majd bemutatta azokat az eszközöket, melyeket használni lehet a tervezés és a fejlesztési terv készítése során.

Ezt követően a program interaktív műhelymunkával folytatódott: a résztvevők kiscsoportos bontásban – saját élmény és tapasztalatszerzés céljából-, elkészítették az „Álmok, vágyak térképét” és az „Adottságok, erősségek és tehetség térképét”, majd erről visszajelzést adtak.

A térképek készítése segítő kérdések közepette, vágással, ragasztással, rajzolással zajlott. A visszajelzések során mindenki elmondta, milyen érzés volt benne, s közben azt is megfogalmazták, milyen készségfejlesztés valósult meg: manuális-, finommotorika, motorikai-, kommunikációs-, szociális-, vizuális-, kognitív készség.

A szakmai párbeszéd gyakorlati példák, tapasztalatok ismertetésével, de a tartós bentlakást nyújtó intézmények lehetőségeinek és korlátjainak figyelembevételével zajlott.

A jó hangulatú, professzionális műhelymunka során minden részt vevő elköteleződött a személyközpontú tervezés mellett.

Ezúton is köszönjük a műhely szakmai vezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Országos Módszertani Munkacsoport módszertani munkatársának, Koncz Hédynek, a professzionális, értékes és új perspektívát hozó interaktív előadását, szakmai iránymutatását, elkötelezettségét.

Köszönjük valamennyi résztvevő aktív közreműködését, értékes hozzászólását, megosztását, a közös gondolkodást az interaktív csoportmunkákban, és azon túl!

Császárné Cserkuti Mónika

szociális és terápiás részlegvezető

szakmatámogatási munkatárs

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza- Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

Related Post

Beszámoló szakmai műhelyről – március 26Beszámoló szakmai műhelyről – március 26

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. március 26-án bonyolította le a Zala vármegyei család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársainak népszerű szakmai műhelyét, amelynek témája a változó családi helyzetekben – krízis kialakulása, válás, családon belüli erőszak - élő gyermek volt. A műhelyen klinikai szakpszichológus szakember mutatta be gyakorlatorientált fókuszú előadásában, ...

Szakmai műhelymunka család- és gyermekjóléti szolgáltatás témábanSzakmai műhelymunka család- és gyermekjóléti szolgáltatás témában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. október 26. napján a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ. ...

„A család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátása a változó jogszabályi környezetben” – szakmai műhely Zala megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével„A család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátása a változó jogszabályi környezetben” – szakmai műhely Zala megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével

A „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala” megyében pályázat megvalósításának újabb állomása volt konzorciumi partnerünk, a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében 2022. március 23. napján Zalaegerszegen lebonyolított szakmai műhely. A műhelyen résztvevők megismerhették a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet területi szakmatámogatási rendszer kialakítására vonatkozó elképzelését és a ...