Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Foglalkoztatás az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti kehidakustányi telephelyén

Az intézmény Olajág Otthona Zala megye északi részén a Zala völgyében fekvő településen található egy főútra vezető csendes mellékutcában, szép természeti környezetben.

Az alkoholfüggőségi problémával küzdőket ellátó telephelyen az önálló életvitelre átmenetileg nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulók számára működik húsz férőhelyes szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona.

A huszonnégy férőhelyes rehabilitációs intézményben a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorulókat fogadja.

A családias kialakítású nyolc férőhelyes rehabilitációs célú lakóotthonban azok ellátása történik, akiknek elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében volt indokolt, illetve rehabilitációjuk családjukban nem volt megoldható, önellátásra azonban legalább részben képesek.

A szenvedélybetegek otthonára, rehabilitációs intézményre, rehabilitációs célú lakóotthonra nézve is a jogszabályok szakmai feladatként rögzítik a munka jellegű foglalkoztatást, megteremtve annak a lehetőségét, hogy az ellátottak a munkavégzéshez szükséges képességeik kialakításához, fenntartásához szükséges fejlesztésben vegyenek részt, illetve értékteremtő tevékenységet – munkát végezzenek. Hosszú távon a foglalkoztatás célja a felkészítés az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedése. 

A fejlesztő foglalkoztatás a telephelyen a munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti fejlesztési jogviszonyban történik.

A foglalkoztatás módja és a foglalkoztatás tartalma a telephelyen élők testi, értelmi, képességeihez, egészségi állapotához igazodik.

A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a cél az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, akár új szakma elsajátítása is, annak érdekében, hogy a résztvevőt felkészítsék, hozzásegítsék a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása és fejlesztése annak érdekében, hogy felkészüljön az önálló munkavégzésre. 

A foglalkoztatás tartalmát tekintve a feladat és a foglalkoztatás időtartamának személyre szabásával történik a foglalkoztatott képességeihez, egészségi állapotához igazodó differenciálás. Így jutnak el a telephelyen az egyszerűbb feladatok kijelölésétől az összetettebb munkafolyamatokból álló feladatok ellátására történő megbízásig, és az ellátottak készségeinek javulását követi a munkaidő tartamának növelése a foglalkoztatás jogszabályban meghatározott lehetséges napi, illetve heti időtartamáig. 

A fejlesztési jogviszonyból határozott idejű munkaviszonyba történő átlépés a készségek erősödésével, az önálló munkavégzéshez szükséges kompetenciák kialakulásával lehetséges.

Külön öröm a szakembereknek, amikor a foglalkoztatás eléri célját, és az ellátott átkerülhet a határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatásba, vagy meg tudja állni helyét a nyílt munkaerőpiacon is, amelyre volt példa a telephelyen.

A fejlesztő foglalkoztatás szakmai programjában a megfogalmazott alapelvek, hogy a foglalkoztatottak a munkatevékenység során sikerélményhez jussanak, érezzék, hogy szükség van rájuk és a munkájukra; rendszeres és reális anyagi, valamint erkölcsi elismerést kapjanak, és a foglalkoztatás biztosítsa a megújulás lehetőségét, hogy a munka ne váljon unalmassá és monotonná.

A telephelyen megszervezett fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők által végzett tevékenységek széleskörűek – kertgazdálkodás, textilszövés, kerámiakészítés, takarítás, konyhai kisegítői feladatok, zöldterület-, park gondozása, mosodai tevékenység, portaszolgálat – és szerves részét képezik a telephely működtetésének, működésének, hozzájárulnak az ellátottak életterükkel kapcsolatos jóérzéséhez. 

Írásunkban a kerámiatermékek gyártását és a textilszövést mutatjuk be.

Mindkét tevékenységben a termékek évszakokhoz igazodó, valamint ünnepekhez kötött készítése hagyomány a telephelyen. 

A kerámiakészítéshez 25 négyzetméteres, összkomfortos, jó megvilágítású, jól felszerelt műhely áll rendelkezésre kettő elektromos kemencével és különböző fazekas szerszámokkal.

A foglalkoztatás során minőségi kerámiák készülnek felrakásos technikával, szakképzett fazekas irányításával. A felrakásos technika esetében a korongozáshoz használt nedves agyagnál kissé szilárdabb alapanyagból hurkákat formálnak, ezeket körkörösen egymásra helyezve, összedolgozva hozzák létre a kívánt alakot.

A foglalkoztatottak a kerámia készítésétől a mázazásáig, az égetéstől a retusálásig részt vesznek az alkotó tevékenységben.

A fazekasműhelyből több, mint 50 féle dísztárgy, ültetőedény kerül ki. A termékekben a készítők fantáziája, kreativitása jelenik meg. Termékeikre jellemző az egyediség, nem készül két egyforma kerámia.

A keramikus a folyamatos tanulást, fejlődést támogató előadásokat tart a műhelyben dolgozóknak, így az újabb technikák elsajátításával a termékek palettája, egyben a kézműves foglalkoztatás is tovább bővül. 

A textilszövés foglalkoztatás jól megvilágított helyiségben történik, ahol a rendelkezésre állnak szövőszékek, szövő állványok, felvető hengerek és kosarak, nyersanyagként pamut és bolyhos fonalak.

A foglalkoztatás során különböző méretű és anyagú szőnyegek, ülőpárnák, lábtörlők készülnek. A textilszövés átmeneti ideig nem működött a telephelyen. Köszönhetően egy, a mesterséghez értő ellátott nyitottságának, együttműködésének, a foglalkoztatás ezen formája ismét üzemel, és a műhelyben újra készülnek a kézi előállítású szőttesek.

Öröm a szakembereknek, hogy mindkét foglalkoztatásban az ellátottak motiváltak arra, hogy képezzék magukat, az ötleteiket és elképzeléseiket a fejlesztő foglalkoztatásban közreműködő szakemberekkel megbeszéljék, majd megvalósítsák. Így időről időre stílusukban megújuló portékák kerülnek ki a műhelyekből. 

Az előállított kerámia és textil termékek értékesítése folyamatosan történik a telephelyen kialakított Bemutató Házban. A termékeket a község lakossága, társintézmények munkatársai, illetve a Kehidakustányban és a környéken megforduló üdülővendégek vásárolják, akik körében szórólappal népszerűsítik a terméketeket. A telephely rendszeres vendége környékbeli vásároknak és a környező piacoknak. A szakemberek fontosnak tartják az ellátottak bevonását a termékek árusításába is, így kézzelfogható, tapasztalati élményt tudnak biztosítani számukra arról, hogy amit készítettek az értékes, szép és eladható.

A telephely munkatársai tele vannak tervekkel a jövőt illetően: új termékek készítésével tervezik tovább színesíteni a kínálatot, szeretnék – főleg a kerámiák terén – az egyedi termékeket keresőkkel bővíteni a vevőkört és termékkatalógust készíteni a termékeikből. A portékák népszerűsítésekor, a termékek csomagolásán az intézmény nevének feltüntetésével és a foglalkoztatás keretei között történt gyártás megjelölésével céljuk, hogy felhívják a figyelmet a szenvedélybetegség mögött rejtve maradó, de a gyógyulással ismét szerephez jutó teremtő egyéni értékekre: érdeklődésre, tehetségre, kitartásra, szívből jövő elhivatottságra.

A foglalkoztatásról szóló írásunkat nem éreztük volna teljesnek úgy, ha abban nem kaphatott volna szerepet annak bemutatása, hogyan élik meg a foglalkoztatást az ellátottak, mit jelent számukra a mindennapjaikban. Örömteli, hogy erre lehetőséget kaptunk, és köszönjük, hogy az alábbi gondolatokat megoszthatjuk Önökkel is.

„A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 2007. óta veszek részt. Ez a foglalkoztatás azért jó, mert lehet dolgozni, elfoglalom magam és pénzkeresési lehetőséget biztosít. Az eddig eltöltött 13 év alatt úgy gondolom, hogy maximálisan elsajátítottam a kerámiakészítés fortélyait. Szeretem, amit csinálok!”

„Fejlesztő-felkészítő foglakoztatásban 2010. július 1. óta vagyok. A kerámia készítés területén dolgozom. Nekem az agyag addig csak egy kőzetféleséget jelentett. Itt ismertem meg jobban a tulajdonságait, összetevőit, miképpen lehet vele csodálatos dolgokat teremteni. Ültetőedények, kaspók, virágvázák, mécsestartók, agyagfigurák előállítását létrehozni. Ez a foglalkoztatás egy nagyon jó dolog. Első sorban lehet dolgozni, elfoglaltságot jelent és nem utolsó sorban pénzkeresési lehetőséget biztosít. Ennél a munkánál a kézügyesség, kreativitás, odafigyelés és nem utolsó sorban a kitartás a fontos tényező. Igyekszünk arra, hogy precíz munka kerüljön ki a kezünk közül. Nekem ez a munka egy nagyon jó dolog, szeretem, amit csinálok.”

Related Post

A SZEMÉLYKÖZPONTÚ FEJLESZTÉS – MŰHELYBESZÁMOLÓA SZEMÉLYKÖZPONTÚ FEJLESZTÉS – MŰHELYBESZÁMOLÓ

2023. szeptember 28-án az MMSZ Egyesület Gondviselés Háza - Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc adott otthont a fogyatékkal élők számára bentlakásos ellátást nyújtó szolgáltatóknak meghirdetett „Fejlesztési tervek személyközpontú megközelítése” című szakmai műhelynek. A szakmai műhelymunka iránt érdeklődők a Vas és Zala vármegyében intézmények munkatársai közül kerültek ki. A találkozó célja volt, a ...

Szenvednek és szenvedtetnek – ADHD szakmai napSzenvednek és szenvedtetnek – ADHD szakmai nap

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmatámogató munkatársa, Tóth Zsuzsanna által szervezett szakmai nap témája az érintett szakemberek részéről is folyamatos tanulást kívánó figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar volt. A rendezvény vendégei a jelenséget és kezelését öt aspektusból, interdiszciplináris megközelítésben láthatták: pszichiátriai-pszichológiai, rendszerterápiás és kiegészítő terápiás, pedagógiai és gyógypedagógiai, szociális és művészetterápiás tárgyú előadásokat hallhattak. A szakmai ...

Beszámoló a Vas és Zala vármegyei területi módszertan szakmai műhelyeirőlBeszámoló a Vas és Zala vármegyei területi módszertan szakmai műhelyeiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyeit a Vas és Zala vármegyei területi módszertan. ...