Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

A hatékony vezetői kommunikáció – műhelybeszámoló

A hatékony vezetői kommunikáció – műhelybeszámoló

Az MMSZ Egyesület Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc intézmény szervezésében lebonyolított műhelymunka iránt érdeklődők a Vas és Zala vármegyében működő tartós bentlakást nyújtó intézmények vezetői közül kerültek ki.

A műhely célja volt, hogy elősegítse, támogassa a megfelelő kommunikációs stílus kialakítását, rávilágítson a vezetői kommunikációs hibákra és tudatosítsa, hogy a hatékony kommunikáció megfelelő módszerekkel fejleszthető.

A szakmai találkozó előadója, Varga Zsuzsanna, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat – Dunántúli Regionális Központ, regionális fejlesztésekért felelős vezetője, előadásában a hatékony vezetői kommunikáció alappilléreit ismertette elsőként. Ezt követően a verbális – nonverbális kommunikációs stílusokat mutatta be.

A műhelymunka az előadást követően interaktívan folytatódott: kiscsoportos bontásban a szakemberek a munkahelyi problémák megoldását szolgáló hatékony kommunikációs stratégiákat gyűjtötték össze, keresték a hatékony munkahelyi együttműködés lényegét és a fejlesztésének lehetséges módjait, és vezetői tanácsokat fogalmaztak meg a szakértő moderálásával.

Saját tapasztalataikat is behozva a műhelyre, a szakemberek arra jutottak, hogy a hatékony kommunikációs stratégiának fontos része a probléma beazonosítása (mi a probléma és az kinek a problémája?), a probléma meghallgatása és az alapos helyzetfelmerés.  A résztvevők a személyre szabott vezetői kommunikációt tartották leginkább célravezetőnek, ahol az alkalmazott kommunikációt (döntés gyorsasága, kommunikáció módja/formája, döntéshozatalba bevontak köre, felelősségi kör, kompetenciahatár kérdése) a helyzet szabja meg.

A hatékony munkahelyi együttműködést lehetetlennek tartották szakemberek rendszeres vezetői megbeszélés, jól körülhatárolt és hatékony munkamegosztás, egyértelmű, nyílt és őszinte kommunikáció, hitelesség, professzionalizmus (szakmai), és a team munka fontosságának elismerése nélkül.

A munkahelyi együttműködés fejlesztésére is saját, bevált gyakorlataikat osztották meg az intézmények vezetői: önképzés, munkatársak belső képzése, személyes példamutatás (hitelesség), kompromisszumkészség, a konszenzus fejlesztése, szupervízió, elismerések, munkatársak csapatépítésének támogatása, team – munka erősítése, szervezetfejlesztés.

A műhelyen született vezetői tanácsok:  nyitottság, előítéletmentesség, pontosság, bizalom minden irányba, hitelesség, önismeret, kompromisszumkészség, megismerés, empátia, alkalmazkodás, lojalitás.

Köszönjük a részt vevőknek az aktív, nyitott közreműködést, a szakértőnknek pedig a jó hangulatú, professzionális műhelymunkát.

Császárné Cserkuti Mónika

szociális és terápiás részlegvezető

szakmatámogatási munkatárs

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza- Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

Related Post

Támogatott lakhatás jelene, jövője és kérdései – szakmai műhely a Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében pályázat keretébenTámogatott lakhatás jelene, jövője és kérdései – szakmai műhely a Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében pályázat keretében

A Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény a „Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása Vas és Zala megyében” pályázat keretében 2022. január 13. napján Búcsúszentlászlón tartotta szakmai műhelyét a támogatott lakhatásban érintett Vas és Zala megyei szolgáltatóknak. A műhelyen részt vett a Levendel László Otthon, a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ, a ...

Beszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozórólBeszámoló az Együtt-Működések című szakmai találkozóról

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, Addiktológiai és Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő Tanácstermében került sor 2023. december 14-én az egészségügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer szakembereinek szakmai találkozójára. A TSZR2021 program keretein belül számos szakmai eseményt bonyolított le Konzorciumunk, de ez volt az első találkozó, ahol a két ellátórendszer érintett szereplőit vártuk ...

Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámolóAz Augmentatív és Alternatív Kommunikáció eszközei alkalmazásának lehetőségei a fogyatékos emberek szociális ellátásaiban – műhelybeszámoló

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. december 4-én a Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartotta műhelyét. A szakmai találkozóra fogyatékos személyek nappali ellátását, támogató szolgáltatást nyújtó Vas és Zala vármegyei szolgáltatók munkatársait és a két vármegye ...