Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Beszámoló szakmai műhelyről – március 26

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. március 26-án bonyolította le a Zala vármegyei család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársainak népszerű szakmai műhelyét, amelynek témája a változó családi helyzetekben – krízis kialakulása, válás, családon belüli erőszak – élő gyermek volt.

A műhelyen klinikai szakpszichológus szakember mutatta be gyakorlatorientált fókuszú előadásában, hogyan is változott az elmúlt évtizedekben a családok, egyének viselkedése a külső segítségért folyamodás tekintetében a változó családi helyzetekben: a tendencia egyre inkább a szakembertől való segítségkérés irányába mozdult el. Ugyanakkor gyakorivá vált, hogy ezzel együtt a saját erőforrások mozgósítása helyett az egyének/családok a segítőtől várják a problémáik megoldását.

Tapasztalat, hogy a súlyos családi krízisek sokáig maradhatnak rejtve. Gyakran a családok nem önkéntesen, hanem jelzés alapján kerülnek a szakemberek látókörébe, amikor a gyermek már, mint tünethordozó jelenik meg.

A szenvedélybetegséggel, pszichiátriai betegséggel küzdő családok pedig többirányú segítséget igényelnek. Ezeknél a családoknál a változás iránti elkötelezettség, a belső motiváció felkeltése a segítők első feladata, amely alatt érteni kell az egészségügyi szolgáltatások önkéntes igénybe vételének igényét is az érintett részéről. Ehhez kapcsolódóan a szakember előadásában a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozójának működését is bemutatta.

Az előadásában a szakember a gyermekeken megjelenő olyan súlyosabb tünetek hátteréről, mint a falcolás is beszélt és tanácsokat fogalmazott meg erre az esetre a segítő szakembereknek a szükséges intézkedések és a segítő beszélgetés tekintetében.

Az előadást követő kerekasztal beszélgetésen szóba kerültek az egészségügyi és a szociális ellátórendszer együttműködésének kérdései, lehetőségei mellett az egyes eseteknél tetten érhető „rendszerabúzus” jelensége is. Fontos kérdés volt a szakemberek számára, hogy hogyan tudnak segíteni azoknak a gyermekeknek, akik szem- és fültanúi szüleik konfliktusainak és bevonódnak ezekbe a helyzetekbe.

A műhely második felében a kollegiális védőnői mentorok elérhetősége és a velük való együttműködés volt a beszélgetés témája, illetve a műhelyt szervező intézmény jogásza a zárt adatkezeléssel kapcsolatos ismereteket frissítette fel, rendszerezte a műhely vendégei számára, amelyhez kötődően a szakemberek a zártan történő adatkezeléssel kapcsolatosan a gyakorlatban felmerült problémákat, tapasztalataikat is megosztották egymással.

Tóth Zsuzsanna

szakmatámogató munkatárs

szakmai vezető

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

Related Post

A szakmatámogatási megbízatás eredményei és missziója-szakmai napA szakmatámogatási megbízatás eredményei és missziója-szakmai nap

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai napját 2022. november 28-án a Vas és Zala megyei területi módszertan a szombathelyi Kámoni Arborétum látogatóközpontjában közel száz vendég részvételével.  ...

Nyitórendezvény – Az első lépésekNyitórendezvény – Az első lépések

Zalaegerszegen a Megyeházán tartotta Konzorciumunk a nyitórendezvényét 2021. november 18. napján, amelyre meghívást kapott Zala és Vas megye több szolgáltatója a gyermekjóléti alapellátás, szociális alap- , és szociális szakosított ellátás területéről. A rendezvény célja a szolgáltatók tájékoztatása volt a területi szakmatámogatási rendszerről, a szakmatámogatási megbízatást kapott Konzorciumunkról, valamint a megbízatás ...

„A tartós bentlakásos intézmények aktuális kérdései, jövőképe”- szakmai műhelymunka„A tartós bentlakásos intézmények aktuális kérdései, jövőképe”- szakmai műhelymunka

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. június 14. napján az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti. A szakmai műhely helyszíne a Szentgotthárdi Szakosított Otthon volt. A szakmai műhelymunka ...